Gebelikte Hipotiroidizm Nedir? Tedavisi ve Riskleri

hamilelikte hipotiroidizm

Hashimoto hastalığı olarak da adlandırılan hipotiroidizm, doğurma çağındaki kadınların yüzde 4 ila 17’sini etkileyen yaygın bir rahatsızlıktır. Gebe kalmadan önce hipotiroidizm tanısı alan kadınların hamilelik sırasında hipotiroidinin kontrol altına alınması gereken ilaç dozajı gebelik öncesi ihtiyaç duyulandan daha yüksek olabileceğinden, gebelik öğrenildikten sonra mümkün olan en kısa zamanda sağlık uzmanına bilgi verilmelidir.

Hamilelik döneminde tedavi edilmeyen hipotiroidizm hem anne, hem de henüz doğmamış bebeği için komplikasyonlara neden olabilir. Ancak iyi kontrol edilen hipotiroidizm hiçbir önemli risk oluşturmaz. Hipotiroidizmli gebelerde tiroid düzeyleri düzenli olarak ölçülmelidir.

Hipotiroidizm Nedir?

Tiroid, belirli hormonları salan, boyunda bulunan bir bezdir. Hipotiroidizm, triiodotironin (T3) ve tiroksin (T4) tiroid hormonları yeteri kadar üretmeyen bir tiroid bezinin neden olduğu otoimmün bir hastalıktır. Bu hormonlar doğru miktarlarda üretilmediğinde, vücut aşağıdakileri içeren (ancak bunlarla sınırlı olmayan) belirtiler yaşayabilir:

 • Kilo almak
 • Yorgunluk
 • Depresyon
 • Kabızlık
 • Eklem ağrıları

Hamilelikte Hipotiroidizm Hakkında Bilgi

Hamilelikte tiroid bezi daha fazla T3 ve T4 üretmek için daha fazla çalışmalıdır. Halihazırda yetersiz tiroid hastası olan kadınlarda tiroid, annenin ve büyüyen bebeğin değişen ihtiyaçlarını karşılayamayacaktır. Neyse ki hamilelikte hipotiroidizm hakkında yeterli araştırma yapılmıştır ve tedavi ihtiyacı iyi anlaşılmıştır.

Tiroid hastalığı tanısı konmamış gebe kadınlar, gebeliğin erken dönemlerinde tiroid rahatsızlıkları için düzenli olarak test edilirler. Hamilelik sırasında tedavi görmeyen hipotiroidizm, düşük doğum ağırlığı, ölü doğum, erken doğum ve bebekte bilişsel sorunlar gibi çeşitli komplikasyonlar ile ilişkilidir. Hipotiroidizmi gebelik sırasında etkili bir şekilde tedavi edilen kadınlar, bu komplikasyonları hipotiroidizm olmayan kadınlarla aynı riskte taşımaktadır.

Subklinik hipotiroidi, hastalığın hafif bir formudur ve bu tip hipotiroidi olan kişilerde semptomlar görülmeyebilir veya hafif semptomları olabilir. Subklinik hipotiroidi hala bebeği ve anneyi etkileyebilir ve yine de komplikasyonlara neden olabilir. Subklinik hipotiroidi olan insanlarda daha sonra hipotiroidinin gelişme riski yüksektir.

Gebelikte Hipotiroidizm Tedavisi

Hamilelik sırasında hipotiroidizmi olan kadınların tiroit hormon seviyelerini normal aralıkta tutmak amacıyla ilaç dozajlarını arttırmaları gerekebilir. İlaç dozajlarının artırılması ihtiyacı, gebeliğin erken dönemlerinde başlar ve derhal tedaviyi önemli hale getirir.

Hipotiroidizmi olan gebe kadınların kan tiroid seviyelerinin düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir. Gebe kadınların kan tiroid seviyelerinin gebeliğin ilk yarısı boyunca her dört haftada bir ve 26 ile 32. haftalar arasında en az bir kez daha test edilmesi uzmanlar tarafından önerilir. Tiroid düzeylerini normal aralıkta tutmak, hamilelikte örneğin öğrenme güçlüğü gibi doğmamış bebeğin komplikasyon gelişmesini önlemeye yardımcı olabilir.

Tiroid ilaçlarının zamanlaması etkinliği açısından önemlidir. Hamile kadınlara sık sık ve küçük öğünlerle yemeleri önerilir, bu da zorlayıcı olabilir. Bununla birlikte, gebe kadınların reçete edilen ilaçlarını düzenli olarak alması son derece önemlidir.

Kadınlara genellikle gebelik sırasında belirli ilaçları almaması önerilir. Ancak doktor tarafından gebelikte riskli olmayan tiroid ilaçları reçete edilecektir. Bu ilacı almadığınızda, bebeğin ve annenin sağlığı için önemli riskler olabilir.

Tedavi Edilmeyen Hipotiroidinin Gebelikte Riskleri

 • Bilişsel sorunlar: Subklinik hipotiroidili kadınlarda doğan çocuklar, akranlarından birkaç puan daha düşük bir IQ’ya (zeka katsayısı) sahip olabilirler. Düşük IQ veya öğrenme bozukluğu riski, anneleri tedavi edilmemiş hipotiroidizmi olan çocuklarda dört kat daha yüksek olabilir.

Bir bilimsel çalışmada, annelerine hamileliklerinde subklinik hipotiroidizm teşhisi konan 7 ila 9 yaşlarındaki çocuklarda IQ yedi puanlık bir ortalama açığı göstermiştir. Bir başka çalışmada, 25-30 aylıkken, subklinik hipotiroidili annelerde doğan çocukların bilişsel ve motor gelişimi zayıf bulunmuştur.

 • Ölü doğum: En az bir çalışma, hamile kadınlarda hipotiroidinin plasental abrupsiyon ve ölü doğumlara neden olabileceğini gösterdi. Uzmanlar, hipotiroidi olan kadınlar için gebeliğin erken dönemlerinde tedavi önerirler.
 • Düşük doğum ağırlığı: Hipotiroidizm, düşük doğum ağırlıklı bebekler ile ilişkilidir. Düşük doğum ağırlığı yenidoğanlarda doğum kusurları, enfeksiyon ve gastrointestinal ve solunum yolu rahatsızlıkları gibi bazı komplikasyonlarla ilişkilendirilir. Hayatlarının devamında düşük doğum ağırlığı ile doğan bebeklerde yüksek tansiyon, şeker hastalığı ve kalp rahatsızlığı gelişme olasılıkları daha yüksektir.
 • Erken doğum: Hipotiroidizmli kadınların preterm (erken) doğum riski artar (37 hafta öncesinde doğum). Prematüre bebekler, solunum sıkıntısı, sindirim sistemi problemleri, sarılık ve enfeksiyonlar için tam süreli bebeklerden daha fazla risk altındadır.

Hipotiroidizm Hastası Hamile Kadınlara Öneriler

Hamilelikte hipotiroidizm zorluklar oluşturabilir. Ancak tedavi edilebilir bir hastalıktır. Hipotiroidili hamile bir kadının sağlıklı bir gebeliğe ve bebek yapmasına engel hiçbir sebep yoktur. Hipotiroidizmi olan hamile kadınların rahatsızlıklarının düzgün bir şekilde tedavi edilmesini sağlamak için alabilecekleri birkaç adım vardır:

 • Hamilelik planlıyorsanız, hamileliğiniz öncesinde, sırasında ve sonrasında hipotiroidizmi nasıl tedavi edeceğiniz konusunda doktorunuzla görüşün.
 • Hamile olduğunuzu öğrendiğinizde doktorunuza danışın.
 • İlaç dozajlarının hamilelik süresince artması gerekip gerekmediğini doktorunuza danışın.
 • Tiroid ilaçlarını doktorunuzun önerdiği şekilde, talimatlara uygun olarak alın.
 • Tiroid hormon kan düzeylerinizin test edilmesini sağlayın (gebeliğin ilk yarısında dört haftada bir, üçüncü trimesterde bir kez ve doğumdan yaklaşık altı hafta sonra).
 • Kan testi sonuçlarınızı isteyin ve tiroit hormon düzeylerini sağlık uzmanlarıyla görüşün.

Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir