Gebelikte Böbrek Enfeksiyonu (Piyelonefrit): Belirtileri, Tedavisi ve Çözümleri

Akut piyelonefrit veya böbrek enfeksiyonu, böbreklerden birini veya her ikisini etkileyen bir tür idrar yolu enfeksiyonudur. Kadınların yaklaşık  %2’si hamilelik sırasında böbrek enfeksiyonu geliştirir. Böbrek enfeksiyonu ve diğer idrar yolu enfeksiyonları, anne veya bebek için herhangi bir komplikasyondan kaçınmak için derhal tıbbi müdahale gerektirir.

Burada, hamilelikte böbrek enfeksiyonunun nedenlerini, semptomlarını, komplikasyonlarını, tedavisini ve önlenmesini tartışacağız.

Gebelikte Böbrek Enfeksiyonları Neden Olur?

Gebe kadınlarda vücuttaki mekanik ve hormonal değişiklikler nedeniyle böbrek enfeksiyonu olasılığı artabilir. Kadınlar ikinci ve üçüncü trimesterde akut piyelonefrite karşı daha savunmasızdır. Tedavi edilmeyen asemptomatik bakteriüri olan kadınların %40’ında hamilelik sırasında piyelonefrit gelişir.

Enfeksiyon genellikle üretra yoluyla mesaneye ve daha sonra böbreklere giden Escherichia coli (E. coli) bakterilerinden kaynaklanır. İdrar yolu enfeksiyonuna neden olabilecek diğer bakteriler Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis veya Staphylococcus’dur.

Bakınız: Gebelikte Böbrek Enfeksiyonları Tanısı

Gebelikte Böbrek Enfeksiyonları Nedenleri

Aşağıdaki faktörler hamilelikte böbrek enfeksiyonu riskini artırabilir:

 • Şişkin hamile karnı hijyende zorluklara neden olabilir. Ayrıca, anal açıklığa yakın olan kısa üretra nedeniyle enfeksiyonlar bir kadının vücuduna erkeklerden daha kolay geçer. Bu, bakterilerin anal açıklıkta rektal maddeden üretraya kolayca aktarılmasına yol açar.
 • Böbrek genişlemesi: Hamilelik sırasında salgılanan yüksek progesteron hormonu konsantrasyonu üreterlerin genişlemesine neden olur, idrar akışını yavaşlatır ve mesanede birikmesine neden olur. Böbreklerin büyümesine neden olur ve bakterilerin çoğalması ve enfeksiyonu tetiklemesi için zaman verir.
 • Üreterlerin ve mesanenin sıkışması: Büyüyen rahim, üreterlere ve mesaneye baskı uygulayarak idrarın akmasını zorlaştırır.
 • Artan pH idrar ve glikozüri (idrarda aşırı şeker) hamilelik sırasında bakteriyel büyümeyi arttırır.
 • Gebelikte idrar yoluyla östrojen atılımı artar. E. coli bakterilerinin büyümesini arttırdığı gösterilmiştir.

Bakınız: Hamilelikte Böbrek Enfeksiyonları Tedavisi

Böbrek Enfeksiyonu Belirtileri Nelerdir?

Böbrek enfeksiyonu akut piyelonefrit ve kronik piyelonefrit olarak sınıflandırılır ve her biri farklı semptomlara sahiptir. Akut piyelonefrit hamilelik sırasında yaygındır.

Akut piyelonefrit belirtileri ve semptomları şunları içerir:

 • Ateş genellikle 38 ° C’den yüksek
 • Titreme olması
 • Kanat ağrısı (üst karın, yan veya sırt kaburgaların altında hissedilir)
 • Anoreksiya (iştah kaybı)
 • Mide bulantısı ve kusma
 • Piyüri (bulanık idrar, irin içerir)
 • Hipotermi (nadir, azalan vücut ısısı)

Bazı kadınlar, aşağıdakiler dahil olmak üzere alt üriner sistem semptomlarına sahip olabilir veya öyküsü olabilir:

 • Dizüri (yanma veya ağrılı idrara çıkma)
 • İdrar aciliyeti (ani idrara çıkma isteği)
 • İdrar sıklığı (sık idrara çıkma isteği)

Böbrek enfeksiyonları veya diğer idrar yolu enfeksiyonları olabileceğinden şüpheleniyorsanız veya emin değilseniz derhal tıbbi yardım almanız önerilir. Zamanında tanı ve tedavi, akut piyelonefritin hayatı tehdit eden komplikasyon riskini azaltabilir.

Kaynaklar:

 1. Kacey Eichelberger; Pyelonephritis during Pregnancy
 2. Amber Dixon; Echinacea a common remedy; Department of Psychology

Senin Görüşün veya Deneyimin Nedir?

Aşağıda yer alan yorum bölümünden sen de ister kendi deneyimlerini anlat, ister hamileliğe dair merak ettiğin sorularını diğer okuyucularla paylaş.

Önerilen Makaleler:

Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir